Tuesday, March 12, 2013

Khasiat Ya Latif

Khasiat Ya Latif

Di Dalam Kitab Syamsul Ma'arif Al-Qubro ( Syeikh Ahmad Ibni Ali Al- Buuny) Dan Kitab Abwabul Faroj ( Asyeikh Al-'Allamah As-Sayyid Muhammad Alwy Al-Maliki Al-Hasani)

Di Jelaskan Bahwa Sesungguhnya Alloh Mewakilkan Seorang Khodam Pada Asma' Alloh Al-Latifu Yang Bernama Sayyid Barziilin Untuk Membantu Hajat2 Nya Orang Yang Bertawassul Dengan Asma' Alloh Al-Latifu, Khususiyyah Asma' Al-Latifu Mempunyai 4 Kekhususan :
 1. Jalburr Rizqi ( Menarik Rizqi )
 2. Li Qodoil Hajat ( Unttuk Di Laksanakan Hajat2 )
 3. Li Kholasil Masjun ( Membebaskan Diri Dari Penjara )
 4. Li Ikhfai An Ainidz Dzulmah ( Halimunan )
Tata Caranya Adalah
 1. Sholat Sunnat Hajat 2 Roka'at
 2. Membaca Istigfar 70 X
 3. Membaca Sholawat 70 X
 4. Membaca Alam Nasyroh 70 X
 5. Mengirim Hadiah Fatihah Pada Khodamnya Sayyid Barzilin ( Hadza Hadiyyatun Ila Hadroti Sayyid Barzilin Say U Lilahi Lahul Alfatihah 1x
 6. Membaca Asma' Alloh Al-Latifu Dengan Memakai Ya Nida ( Ya Latifu ) 129 X 129 = 16641 X. Tiap-Tiap Mendapat 129 X , Membaca Ayat Latif Nya 3x
Inilah Ayat Latif Yang Di Maksud :
 1. Ayat Jalbur Rizqi Allohu Latifun Bi Ibadihi Yarzuqu Man Yasa U Wahuwal Qowiyyul 'Azij ( Surat Asy-Syuro Ayat 19 )
 2. Ayat Liqodoil Hajat Ala Ya'lamu Man Kholaqo Wa Huwal Latiful Khobiru ( Surat Al-Mulk Ayat 14 )
 3. Ayat Lil Ikholasil Masjun Inna Robbi Latifun Lima Yasa U Innahu Huwal Latiful Khobiru ( Surat Yusuf Ayat 100 )
 4. Ayat Lil Ikhfa' An Ainid Dzulmah La Tudrikuhul Absoru Wa Huwa Yudrikul Absoro Wa Huwal Latiful Khobiru ( Surat Al- An'am Ayat 103 )
Demikian Tata Cara Mengamalkan Ya Latifu Yg Alhamdulillah Penulis Telah Menerima Izajah Dari 3 Orang Guru Mursyid
 1. Samahatul Ustadz Al-Imam Al-Hafidz Al-Musnid Al-Qutub Al-Habib Abdulloh Bilfaqih Al-'Alawi R.A ( Malang )
 2. As-Syeikh Al-'Allamah Al- Imam As Sayyid Muhammad Alwy Al-Maliki ( Mekkah Mukarromah Penulis Kitab Abwabul Faroj )
 3. As-Syeikh Al-Wali Al-'Alim Al-'Allamah K.H Muhammad Yahya ( Buya Yahya Marga Asih Ci Bodas )
Alhamdulillah Penulis Telah Banyak Sekali Merasakan Manfa'at Dari Asma' Alloh Al-Latifu, Insya Alloh Dalam Waktu Dekat Penulis Akan Menerbitkan Menarik Khodam Al-Latifu Sayyid Barzilin

No comments:

Post a Comment